Toekomstige opdrachten

Toekomstige opdrachten

Vaak is het moeilijk in te schatten wanneer een aanbesteder gaat aanbesteden. Voor de inschrijver is het wel waardevol om dit weten, aangezien er vaak inschrijfcapaciteit moet worden vrijgemaakt. Er zijn verschillende wegen die je kunt bewandelen om jezelf (meer) helderheid te verschaffen.

Oude aanbestedingsstukken bestuderen

Bij Europese procedures kunnen oude aanbestedingsstukken je inzicht verschaffen. Je kunt vinden wat de looptijd is van de overeenkomst. Vlak voor het expireren van de overeenkomst besteedt een aanbesteder de opdracht vaak opnieuw aan. Het wordt moeilijker wanneer een aanbesteder verleningsopties heeft opgenomen in het contract. Het is immers vaak lastig te achterhalen of deze verleningsopties zijn of worden benut.

Inkoopkalender bekijken

Sommige aanbesteders publiceren een inkoopkalender. Hierin staat beschreven wanneer een bepaalde opdracht wordt gepubliceerd. Meestal wordt genoemd in welk kwartaal de publicatie plaatsvindt. Aan de inhoud van de inkoopkalender kan een bedrijf geen rechten ontlenen. De bekendste inkoopkalender van Nederland is die van de Rijksoverheid. Deze is te vinden via: https://data.overheid.nl/dataset/rijksaanbestedingskalender

De inkoper benaderen

Je kunt de inkoper van de aanbestedende dienst benaderen. Via LinkedIn kunt je meestal achterhalen wie de inkopers zijn. Bellen is vaak efficiënter dan e-mailen. De ervaring leert dat een inkoper niet exact vertelt wanneer het inschrijftraject start. Dit heeft doorgaans niks met onwil te maken. Het heeft meer te maken met (interne) onzekere factoren. De vragen met de meeste kans van slagen zijn:

“Ik vroeg me af of Aanbesteding X dit jaar op de markt komt. Kunt u hier mij iets meer over vertellen?. En is dit waarschijnlijk voor of na de zomer?”

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.