Beperk je antwoorden tot de uitvraag

Beperk je antwoorden tot de uitvraag

Let bij het schrijven van je inschrijving dat je specifiek antwoordt op de vraagstelling. Een beoordelaar kan en mag alleen op die onderwerpen punten toekennen. JATFQ: Just Answer The Full Question. Benoem concreet wat je gaat doen, waarom je dat zo doet en welk resultaat dat tot gevolg heeft.

Belangrijke doelstellingen

Vaak benoemt een aanbesteder in de aanbestedingsstukken belangrijke doelstellingen. Bijvoorbeeld “dat de aanbesteder erg veel waarde hecht aan de rechtmatigheid van de inhuur van extern personeel”. Wanneer een aanbesteder dit onderwerp niet als gunningscriteria benoemt, dan kun je mogelijk wel in enkele zinnen een uitstapje maken naar dit onderwerp. Je laat zien dat je de urgentie op dit onderwerp erkent en benoemt hoe jij borging garandeert.

Herhaal eisen uit Programma van Eisen niet

Wanneer een aanbesteder eisen stelt aan de opdrachtnemer of de uitvoering, dan heeft het geen zin om hier nader op in te gaan in de beantwoording. Door het indienen van je inschrijving ga je akkoord met alle voorwaarden die de aanbesteder stelt. Op deze eisen kun je geen meerwaarde tonen, tenzij jouw handelen verder reiken dan de (minimum)eisen. Dan benoem je het wel explicitiet!

Maak ingewikkelde processen inzichtelijk

Wanneer u procesmatige activiteiten inzichtelijk probeert te maken, dan kunt u ervoor kiezen om deze processen beeldend te maken. Een stroomschema of figuur verduidelijkt en geeft kleur aan uw inschrijving. Doen dus!

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.