Gunningsmethodiek doorgronden

Gunningsmethodiek doorgronden

Een aanbesteder selecteert de winnende inschrijving bijna altijd via de Beste Prijs/kwaliteitsverhouding (ook wel BPKV genoemd). Het is verstandig om verschillende inschrijfscenario’s door te rekenen, zowel geredeneerd vanuit jouw bedrijf als de concurrenten.

Absoluut versus relatief beoordelen

Bij een absolute beoordeling wordt jouw inschrijving zelfstandig beoordeeld. Op basis van de puntenscores en de inschrijfprijs rolt er een eindscore uit. De tegenhanger van de absolute beoordeling is de relatieve beoordeling. Ook hier wordt jouw inschrijving (in eerste instantie) zelfstandig beoordeeld, met als verschil dat jouw puntenscore en/of prijs via een formule wordt vergeleken met andere inschrijvingen. Wanneer de formule is doorgerekend ontvang je jouw definitieve eindscore.

Let op de puntenschaal

Voor elk gunningscriteria kun je punten verdienen. Een verfijnde puntenschaal (waar de door u beschreven meerwaarde naar verhouding bijvoorbeeld fors meer wordt beloond), maakt de component kwaliteit zwaarder in de prijs/kwaliteitsverhouding.

Verdeling van prijs/kwaliteit

De aanbesteder brengt doorgaans een verhouding aan ten aanzien van prijs/kwaliteit. Deze verhouding mag zij in beginsel zelf vaststellen. Het is dus mogelijk dat de prijs/kwaliteitsverhouding 80%-20% is, maar een prijs/kwaliteitsverhouding 30%-70% komt ook voor.

Daadwerkelijke verhouding van de/kwaliteit

Hoewel de aanbesteder een prijs/kwaliteitsverhouding vaststelt, wijkt deze in de praktijk soms stevig af. Dit kan te maken hebben met de beoordelingswijze, de gehanteerde puntenschaal en/of het aantal gunningscriteria. Neem dit mee in je analyse!

Zie ook:

https://www.smarttenders.nl/slimme-excel-functie-voor-prijsbepaling-bij-aanbestedingen

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.