Ruim 98 procent van alle aanbestedingen niet vindbaar

Ruim 98% van alle aanbestedingen niet vindbaar

Aanbesteders zijn verplicht om opdrachten boven de Europese drempelwaarden aan te kondigen op TenderNed. Elk jaar worden ruim 8.000 Europese opdrachten gegund door deze aanbesteders. Het merendeel van deze opdrachten zien diensten (circa 60%). Het restant zijn leveringen (25%) en werken (15%).

Het totale aantal aan opdrachten onder de Europese drempelwaarden is meer dan 300.000. Er wordt geschat dat de totale waarde van de 300.000 onderdrempelige aanbestedingen twee keer hoger is dan de waarde dan de Europese aanbestedingen.

De meest toegepaste (en niet vindbare) onderdrempelige aanbestedingsprocedures zijn de enkelvoudig onderhandse aanbesteding en de meervoudig onderhandse aanbesteding. Bij enkelvoudig onderhands selecteert de gemeente één leverancier om een offerte uit te brengen. Deze offerte wordt in het merendeel van de gevallen geaccepteerd.

Veelal besluiten aanbesteders om bij een opdrachtwaarde vanaf 50.000 euro te kiezen voor een meervoudig onderhandse procedure. Bij deze procedure selecteert de aanbesteder 3 tot 5 ondernemingen die een offerte mogen indienen. Wanneer je niet tot deze uitgenodigde bedrijven hoort, kom je dus niet in aanmerking om mee te dingen. Je moet er dus voor zorgen dat de aanbesteder jouw bedrijf kent.

Een meervoudig onderhandse aanbesteding kan zeer lucratief zijn. De opdrachtwaarde kan bij leveringen en diensten oplopen tot 214.000,- euro (en bij ‘werken’ tot ruim 5.350.000.- euro). Daarnaast weet je dat je maximaal 4 concurrenten hebt in deze aanbesteding. Bottom line is wel: je moet zorgen dat je überhaupt wordt uitgenodigd!

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.