Vragen verzamelen en indienen

Vragen verzamelen en indienen

Voor een inschrijver is het belangrijk dat de inhoud van alle aanbestedingsstukken juist worden geïnterpreteerd. Wij raden u aan om alle onduidelijkheden te verzamelen in de kick-off. Vertaal alle onduidelijkheden vervolgens naar duidelijke vragen.

Gebruik het voorgeschreven format (indien aanwezig)

Soms voegt een aanbesteder een vragenformat bij als bijlage. Dit is vaak een excel-document. Dit format gebruik je om de vragen in te vullen. Wanneer je de vragen op een andere wijze indient, dan worden uw vragen in sommige gevallen niet beantwoord. Loop dit risico niet!

Vraag en antwoord tabblad

Wanneer er geen excel-document is toegevoegd, dan kunnen de vragen via het tabblad vraag-en-antwoord in TenderNed worden ingediend. Vergeet niet om op de button versturen te drukken.

Vertrouwelijke vragen

Een vertrouwelijke vraag kan ook worden ingediend. Geef dan aan dat je de vraag individueel beantwoordt wenst. Het antwoord op de vraag wordt alleen naar de vragensteller verstuurd. De aanbesteder kan er oor kiezen om het verzoek af te wijzen, bijvoorbeeld omdat zij vindt dat er geen zwaarwegende grond is.

Stel je vragen in de eerste vragenronde

Soms is er maar één vragenronde. Dit leidt ertoe dat je slechts één kans hebt om de vragen te stellen. Wanneer er wel een tweede vragenronde is, dan kan aanbesteder beslissen om alleen verduidelijkingsvragen toe te laten. Onderwerpen die in de eerste vragenronde niet behandeld zijn worden niet meer beantwoord.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.