Kenmerken van alle verschillende procedures

Kenmerken van alle verschillende procedures

Bij het analyseren van de aanbestedingsstukken kom je al vrij snel het type procedure tegen. De belangrijkste kenmerken van alle procedures worden hieronder kort beschreven.

Procedures met een opdrachtwaarde onder de Europese drempelwaarden:

Enkelvoudig onderhandse procedure: Deze opdracht wordt niet (publiekelijk) aangekondigd op TenderNed. Slechts één bedrijf wordt uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Meervoudig onderhandse procedure: Deze opdracht wordt niet (publiekelijk) aangekondigd op TenderNed. Drie tot vijf bedrijven worden door de aanbesteder uitgenodigd om een offerte in te dienen.

Procedures met een opdrachtwaarde boven de Europese drempelwaarden:

Openbare procedure: Dit is de meest gebruikte (Europese) aanbestedingsprocedure in Nederland. Iedere bedrijf dat voldoet aan de gestelde geschiktheidseisen kan een inschrijving doen. Het is vaak lastig in te schatten hoeveel inschrijvers er zullen zijn.

Niet-openbare procedure: Alleen bedrijven die de selectiefase doorkomen worden in de gelegenheid gesteld om een inschrijving doen. Het minimumaantal bedrijven dat tot de inschrijvingsfase moet worden uitgenodigd bedraagt vijf. Dit getal is lager indien er minder aanmeldingen zijn in de selectiefase.

Concurrentiegerichte dialoog: Het begin van deze procedure lijkt op de niet-openbare procedure. Op basis van de gestelde geschiktheidseisen worden 3 tot 5 bedrijven uitgenodigd voor de dialoog. Op basis van de voorgestelde oplossingen uit de dialoog bepaalt de aanbesteder de oplossing en de reikwijdte van de opdracht. Bedrijven kunnen vervolgens een inschrijving indienen.

Mededingingsprocedure met onderhandeling: Deze procedure lijkt sterk op de concurrentiegerichte dialoog, echter start de mededingingsprocedure met onderhandeling niet met een dialoog maar met een inschrijving. Over de inhoud van de inschrijving wordt vervolgens onderhandeld.

Dynamisch aankoopsysteem: Dit is een elektronische omgeving waar een aanbesteder gangbare (gestandaardiseerde) aankopen kan doen. Het dynamisch aankoopsysteem wordt aangekondigd op TenderNed. Indien jouw bedrijf geschikt wordt geacht dan kun je op interessante opdrachten een inschrijving doen. Het dynamisch aankoopsysteem wordt in de praktijk vaak gebruik voor het inhuren van flexibele arbeidskrachten.

Raamovereenkomst: Een raamovereenkomst ontstaat na een volledig afgeronde aanbestedingsprocedure. Na de afronding van de aanbesteding kunnen (toekomstige) opdrachten worden gegund.

Innovatiepartnerschap: Deze procedure biedt de aanbesteder de mogelijk om de ontwikkeling van een innovatie te bewerkstelligen, waarbij ze vervolgens de innovatie direct (zonder nieuwe aanbestedingsprocedure) kan inkopen.

Prijsvraag: Dit is een procedure waarbij de aanbesteder bedrijven uitnodigt om een innovatief plan of ontwerp in te dienen, al dan niet met toekenning van prijzengeld. De aanbesteder kan een opdracht gunnen aan de winnaar van de prijsvraag.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.