Aantal inschrijvers per procedure

Aantal inschrijvers per procedure

Het is op voorhand vaak lastig te voorspellen hoeveel inschrijvers er zullen zijn. Dit hangt enerzijds af van de complexiteit van de opdracht. Anderzijds speelt ook de aantrekkelijkheid van de opdracht een rol. De gekozen procedure kan u (soms) duidelijkheid verschaffen.

Openbare procedure

De openbare Europese procedure is de meest gekozen Europese aanbestedingsprocedure. Het is tevens de minst voorspelbare procedure ten aanzien van het aantal inschrijvers. De aanbesteder stelt vaak geschiktheidseisen. Enkel bedrijven die voldoen aan deze eisen komen in aanmerking voor het verkrijgen van de opdracht. Soms zijn de geschiktheidseisen laagdrempelig. Wij komen aanbestedingen tegen waar achteraf blijkt dat er maar liefst 18 inschrijvers zijn. De kans op winst is (in dit geval) op voorhand klein. Het is maar de vraag of je aan dergelijke aanbestedingen mee moet willen doen.

Niet openbare procedure

Bij een niet openbare procedure selecteert een aanbesteder een maximumaantal bedrijven die een inschrijving mogen doen. In de aanbestedingsstukken staat vermeld hoeveel bedrijven worden toegelaten tot de inschrijffase. De wetgever heeft bepaald dat dit minimaal vijf partijen dienen te zijn. Dit aantal kan in de praktijk alleen lager liggen als minder partijen zich aanmelden. Dat vijf partijen worden toegelaten tot een inschrijving wil niet zeggen dat er daadwerkelijk vijf inschrijvingen zullen zijn. Bedrijven kunnen ervoor kiezen om toch niet in te gaan schrijven. Er vindt in vergelijking tot de openbare procedure vaak minder mededinging plaats.

Mededingingsprocedure met onderhandeling

Bij de mededingingsprocedure met onderhandeling selecteert een aanbesteder minimaal drie bedrijven met wie zij het vervolgtraject doorlopen. Het daadwerkelijke aantal staat vaak beschreven in de aanbestedingsstukken.

Concurrentiegerichte dialoog

Bij de concurrentiegerichte dialoog nodigt de aanbesteder tussen de drie en vijf bedrijven uit voor het inschrijftraject. Het daadwerkelijke aantal staat vaak beschreven in de aanbestedingsstukken.

Meervoudige onderhandse procedure

Bij een meervoudige onderhandse procedure nodigt de aanbesteder drie tot vijf bedrijven uit voor het inschrijftraject.

Enkelvoudige onderhandse procedure

De aanbesteder nodigt slechts één bedrijf uit om een inschrijving (vaak offerte) uit te brengen.

Wie zijn je concurrenten?

Bij elke procedure is het goed om te onderzoeken wie je concurrenten zijn en hoe ze doorgaans scoren. Via de dataset van TenderNed of de zoekfunctie kunt u achterhalen wie er in het verleden Europese aanbestedingen hebben gewonnen.

Aantal inschrijvers niet doorslaggevend

Het is goed om een inschatting te maken hoeveel inschrijvers er ongeveer zullen zijn. Uiteindelijk moet je natuurlijk iedere inschrijver verslaan. Het komt voor er slechts geringe concurrentie is, maar dat de kwaliteit van alle inschrijvingen hoog is. Bedenk vooraf hoe je met sterke concurrentie omgaat. Op welke vlakken zullen zij zich profileren? En hoe bewerkstellig je dat de opdracht toch naar jou gaat? Deze vragen moet je jezelf bij iedere aanbesteding stellen, ongeacht het aantal inschrijvers.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.