Gunnen op waarde

Gunnen op waarde

Om te bepalen welke inschrijver de beste aanbieding doet, kan de aanbesteder de ‘gunnen op waarde methode’ hanteren. Bij gunnen op waarde wordt er aan een behaald kwaliteitspunt een fictief (kortings)bedrag gekoppeld. Dit fictieve bedrag wordt in mindering gebracht van je inschrijfprijs. De inschrijver die de laagste (fictieve) inschrijfprijs heeft ingediend wint de aanbesteding.

Een fictieve inschrijfprijs heeft geen verband met de hoogte van je toekomstige facturen. De systematiek van gunnen op waarde is alleen bedoeld om een winnaar te selecteren in de bewuste aanbesteding.

Wanneer je enigszins kunt inschatten hoe de kwaliteit van jouw aanbieding zich verhoudt tot de concurrentie, dan weet je welke inschrijfprijs nodig is om te kunnen winnen. Wanneer deze inschrijfprijs onrendabel is, dan is het waarschijnlijk verstandig om te besluiten om geen inschrijving te doen.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.