ISO 14001 certificaat

ISO 14001

Aanbesteders eisen van inschrijvers soms het milieubeheercertificaat ISO 14001. Doelstelling van dit certificaat is dat milieurisico’s die kunnen leiden tot vervuiling worden geanalyseerd. Door beheersmaatregelen te koppelen aan deze analyse levert u een positieve bijdrage aan het milieu. Indien dit milieuplan is opgebouwd volgens de standaarden van ISO 1400, dan wordt het certificaat afgegeven.

Intensief proces

Het behalen van een ISO 14001 certificaat kost de nodige inspanning. Wanneer jouw bedrijf het gevraagde ISO 14001 niet bezit, dan behoort de aanbesteder andere bewijzen te accepteren inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking.

Gelijkwaardige maatregelen aantonen

Indien de inschrijver gelijkwaardige maatregelen wil aantonen, dan kan zij via de Nota van Inlichtingen toetsen of de genomen maatregelen als gelijkwaardig worden beschouwd. Zo weet de inschrijver bij de beantwoording van de Nota van Inlichtingen al of het verzoek wordt gehonoreerd.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.