Kerncompetenties

Kerncompetenties

Een aanbesteder kan een bedrijf verplichten om aan te tonen dat zij over voldoende technische bekwaamheden beschikt om de huidige aanbesteding uit te voeren. Deze technische bekwaamheden toon je in de praktijk vaak aan via ‘kerncompetenties’. Een aanbesteder kan één of meer kerncompetenties verlangen. In de praktijk betekent dit dat je een referentieopdracht dient te overleggen die voldoet aan de gestelde kerncompetentie. Er mag slechts één referentie per kerncompetentie worden gevraagd door de aanbesteder. De waarde van de referentie is gemaximaliseerd tot 60% van de geraamde waarde van de opdracht.

Format

De aan te leveren referentie moet vaak worden aangeleverd in het format zoals die door de aanbesteder is verstrekt. Het is aan te raden om uw referent zo spoedig mogelijk te vragen of hij/zij wil meewerken. Het komt regelmatig voor dat een bedrijf slechts één geschikte referent heeft. Het is verstandig om de tekst die je indient bij de aanbesteder ook te sturen naar uw referent. Let goed op de voorschriften die de aanbesteder stelt ten aanzien van ondertekening van het format.

Soms knock-out, soms selectiemiddel

In veel gevallen is een referentie-opdracht een knock out criteria. Bij procedures met een aanmeldfase, bijvoorbeeld de niet-openbare procedure of de concurrentiegerichte dialoog, kun je soms punten scoren ten aanzien van referentieopdrachten. Op basis van een vooraf vastgesteld puntensysteem selecteert de aanbesteder de bedrijven die op objectieve criteria het meest geschikt worden geacht.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.