Puntenmodel

Puntenmodel

De meest gebruikte beoordelingsmethodiek bij aanbesteden in Nederland is het puntenmodel. Hierbij wordt inschrijfprijs omgezet naar een puntenscore. Tevens scoor je punten op je kwaliteitsstukken. Wanneer je beide puntenscores bij elkaar optelt krijg je een eindscore. Degene met de hoogste eindscore wint de aanbesteding.

Vaak wordt er gekozen voor een relatieve vergelijking. Dit betekent dat de laagst ingediende inschrijfprijs (die geldig is) in deze systematiek wordt gebruikt als referentiepunt. Wanneer de prijs/kwaliteitsverhouding 60%-40% is, en er maximaal 100 punten te verdienen zijn, dan krijgt de laagste inschrijver 60 punten. Er zijn in totaal 40 punten te verdienen op de kwaliteitsstukken.Stel de laagste inschrijfprijs is 1.000.000 euro. Deze inschrijver krijgt 60 punten op prijs. Wanneer de opvolgende inschrijver inschrijft voor 1.250.000 euro, dan is deze puntenscore van deze inschrijver (1.000.000/1.250.000*60) 48. Dit betekent dat inschrijver B alleen kan winnen wanneer zij minimaal 12 punten inloopt via kwaliteit.

Kijk goed of de score op kwaliteit ook relatief wordt beoordeeld. In bijna alle aanbestedingen (op basis van het puntenmodel) wordt er voor gekozen om op kwaliteit absoluut te beoordelen. Wanneer er wel relatief wordt beoordeeld, dan ontvangt de inschrijver met de meeste punten op kwaliteit de maximumscore op kwaliteit. In bovenstaand voorbeeld zou de beste inschrijver op kwaliteit dus 40 punten krijgen (ook als deze niet op elk kwaliteitsonderdeel afzonderlijk maximaal scoort).

Het kenmerkende aan deze methode is dat je puntentotaal afhankelijk is van de laagste inschrijfprijs (tenzij je deze zelf hebt). Hierdoor is het lastiger te bepalen hoeveel punten je op prijs zal scoren.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.