Contractvoorwaarden

Contractvoorwaarden

In de aanbestedingsstukken neemt de aanbesteder vaak juridische voorwaarden op. Bijna altijd verklaart de aanbesteder haar inkoopvoorwaarden van toepassing. Tevens worden er vaak eisen gesteld aan de uitvoering van de opdracht. Tot slot publiceert de aanbesteder vaak al de (concept)overeenkomst bij de publicatie van de opdracht. Indien je inschrijft ga je akkoord gaan met alle voorwaarden die de aanbesteder stelt.

Proportionele voorwaarden

Vanuit de aanbestedingswet- en regelgeving is een aanbesteder verplicht om proportionele voorwaarden te hanteren. Dit geldt ook voor aansprakelijkheidsclausules. Per branche behoort de aanbesteder nauwkeurig te onderzoeken wat in redelijkheid van de inschrijver verlangd mag worden.

Voorwaardelijke inschrijving leidt tot ongeldigheid

Conformeer je altijd aan de voorwaarden van de aanbesteder. Wanneer jouw voorwaarden afwijken dan voldoet jouw niet. Het word gezien als een voorwaardelijke inschrijving. Dit leidt tot uitsluiting. Wijk dus niet af van de gestelde voorwaarden en verklaar de eigen verkoopwaarden/ algemene voorwaarden niet van toepassing!

Voorwaarden beïnvloeden

Wanneer een voorwaarde of clausule voor jouw bedrijf disproportioneel is, dan kan in de Nota van Inlichtingen een suggestie worden gedaan tot aanpassing van deze voorwaarde. Benoem waarom je de voorwaarde disproportioneel vindt (bijvoorbeeld de onverzekerbaarheid van bepaalde aansprakelijkheid). Kom vervolgens zelf met een tekstsuggestie. Wanneer het verzoek niet wordt gehonoreerd dan kan hierover een klacht worden ingediend.

Conceptovereenkomst

De conceptovereenkomst die de aanbesteder heeft opgesteld is de basis van het formele contract (die na gunning wordt ondertekend).  Er zullen nog enkele onderdelen toegevoegd worden aan de conceptovereenkomst, onder meer het aanbod van de winnende inschrijving. Op basis van alle uitgewisselde informatie in de aanbestedingsprocedure wordt de conceptovereenkomst nader aangevuld.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.