ISO 9001 certificaat

ISO 9001 certificaat

Aanbesteders eisen van inschrijvers soms een ISO 9001 certificaat. ISO 9001 is de internationale norm voor kwaliteitsmanagementsystemen. Met een ISO 9001 certificaat toon je aan dat de bedrijfsprocessen voldoen aan internationale normen en dat je organisatie stuurt op continue verbetering.

Het behalen van een ISO 9001 certificaat kost de nodige inspanning. Wanneer jouw bedrijf het gevraagde ISO 9001 niet bezit, dan behoort de aanbesteder andere bewijzen te accepteren inzake gelijkwaardige maatregelen op het gebied van de kwaliteitsbewaking. Indien jouw organisatie gelijkwaardigheid wil aantonen, dan is het aan te raden om een extern bureau in te schakelen om hiervoor een plan te maken. Zij heeft immers ervaring met de systematiek en standaardisatie van kwaliteitssystemen.

Via de Nota van Inlichtingenronde kun je vragen of het akkoord is of de gelijkwaardigheid pas na voorlopige gunning aangetoond behoeft te worden. Dit biedt tijdwinst.

Indien de inschrijver gelijkwaardige maatregelen wil aantonen, dan kan zij via de Nota van Inlichtingen toetsen of de genomen maatregelen als gelijkwaardig worden beschouwd. Zo weet de inschrijver bij de beantwoording van de Nota van Inlichtingen al of het verzoek wordt gehonoreerd.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.