Akkoordverklaring programma van eisen / conformiteitenlijst

Akkoordverklaring Programma van Eisen (PVE) / Conformiteitenlijst

Een ‘akkoordverklaring programma van eisen’ wordt ook wel conformiteitenlijst genoemd. In dit document is een overzicht van eisen opgenomen die de aanbesteder stelt aan de inschrijver en/of de aanbieding. Dit formulier dient vaak ondertekend en upgeload te worden bij inschrijving. Het niet accepteren van een bepaalde eis leidt doorgaans tot uitsluiting.

Disproportionele eisen

Wanneer er disproportionele eisen worden gesteld, dan kan de inschrijver hier het beste vragen over stellen in de Nota van Inlichtingen. Benoem waarom de eis onredelijk en doe een suggestie die voor u wel acceptabel is. Verzoek de aanbesteder om de conformiteitenlijst aan te passen op dit specifieke punt.

Rechtsgeldige ondertekening

Let bij de ondertekening van de conformiteitenlijst dat het formulier rechtsgeldig ondertekend wordt. De ondertekenaar moet bevoegd zijn volgens het Handelsregister. Een rechtsgeldige machtiging volstaat ook.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.