Gedragsverklaring Aanbesteden

Gedragsverklaring Aanbesteden

Een aanbesteder kan van de inschrijver verlangen dat deze een Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) overlegt. Met een GVA toont een ondernemer aan dat de bij de aanbesteding geldende uitsluitingsgronden die betrekking hebben op onherroepelijke veroordelingen of beschikkingen wegens overtreding van de mededingingsregels, niet op hem van toepassing zijn. Justis verstrekt de GVA namens de minister van Justitie en Veiligheid.

Vraag een GVA voor de juiste (inschrijvende) rechtspersoon

Soms bestaat een onderneming uit verschillende rechtspersonen. De aanbesteder wenst een GVA te ontvangen van de inschrijvende entiteit. Met deze rechtspersoon sluit zij immers mogelijk een overeenkomst.

Onderzoek

Een GVA is een verklaring dat uit een onderzoek is gebleken dat er geen bezwaren zijn dat een natuurlijk persoon of rechtspersoon inschrijft aanbesteding. Justis raadpleegt daartoe het Justitieel Documentatie Systeem en gaat na of sprake is van relevante beschikkingen van de Autoriteit Consument en Markt of de Europese Commissie.

Aanvraagperiode van 8 weken

Het kan tot 8 weken duren voordat u een beslissing ontvangt. In de praktijk wordt de beslissing doorgaans sneller genomen. Toch raden wij u aan om de GVA direct aan te vragen na publicatie van de aanbesteding. Een aanvraag kost 75,- euro.  U kunt meerdere exemplaren aanvragen (meerprijs: 1 euro per exemplaar). Een GVA is twee jaar geldig. Noteer in uw bedrijfsagenda wanneer de GVA verloopt, zodat u tijdig een nieuwe kan aanvragen.

Voor meer informatie, zie:

https://www.justis.nl/producten/gva/gva-aanvragen/

https://www.pianoo.nl/nl/aanvragen-gedragsverklaring-aanbesteden-gva

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.