VCA-certificering

VCA-certificering

Een VCA certificaat wordt bij aanbestedingen soms als eis gesteld door de aanbesteder. Meestal wordt deze eis gesteld wanneer er gewerkt wordt op bouwterreinen. De VCA

Is een certificeerbare controlelijst voor aannemers waarmee zij aan kunnen tonen dat zij veiligheid, gezondheid en milieu beheersen tijdens het uitvoeren van werkzaamheden op de werkvloer.

Er is daarnaast voor uitvoerende medewerkers een VCA-examen. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen Basisveiligheid (Voor operationele medewerkers). Veiligheid voor operationeel Leidinggevenden (VOL-VCA). De certificering voor Basisveiligheid wordt VCA* genoemd. VCA* is voornamelijk bedoeld voor niet complexe organisaties zonder onderaannemerschap.  De certificering voor veiligheid voor operationeel Leidinggeven wordt CVA** genoemd. VCA** is bedoeld voor organisaties die gebruik maken van onderaannemerschap.

Wanneer een inschrijver niet aan de CVA* eis voldoet, dan behoort een gelijkwaardig bewijsmiddel ook geaccepteerd te worden door de aanbesteder. Het heeft de voorkeur dat een gelijkwaardig bewijsmiddel op basis van objectieve criteria geverifieerd kan worden.

Om een VCA* certificaat te behalen worden op verschillende vlakken getoetst of u voldoet aan veiligheidsstandaarden (o.a. werken met veilige materialen en het onderhoud daarvan, veiligheidscertificaten op personeelsniveau en heldere instructiehandboeken).

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.