Strategisch inschrijven

Strategisch inschrijven

Soms vraagt aanbesteder aan de inschrijver om op verschillende prijscomponenten een prijs af te geven. Zo kan een aanbesteder een prijs uitvragen voor 1. de levering van een product, 2. het onderhoud daarvan en 3. een vervangingsprijs.

Wanneer jouw levering zelden onderhoud nodig heeft, dan kun je ervoor kiezen om de onderhoudsprijs laag te houden en een flinke korting te geven op vervangingsprijs. In de praktijk zullen deze twee laatste componenten maar zeer beperkt plaatsvinden. Wanneer jouw toeleverancier aan jou garantie geeft op het product, dan kun je mogelijk nog lager aanbieden op onderhoud en vervanging. Dit zou je de ruimte kunnen bieden om de prijs van initiële levering wat hoger te leggen.

Wat zeggen de aanbestedingsstukken?

Soms staat er in de aanbestedingsstukken vermeld dat strategisch inschrijven niet toegestaan is. Wat onder strategisch wordt verstaan kan multi-interpretabel zijn. Probeer via vragen in de Nota van Inlichtingen hier verduidelijking over te krijgen. Wanneer jouw vraag commercieel vertrouwelijk is, dan kun je er ook voor kiezen om deze vraag als ‘vertrouwelijk’ te betitelen. Het antwoord op deze vraag wordt dan alleen naar u verzonden, tenzij de aanbesteder van mening is dat de vraag niet bedrijfsvertrouwelijk is.

Verliesgevende inschrijving

Wanneer je besluit om onder kostprijs in te schrijven, dan kan dit een strategisch doel hebben. Je hebt mogelijk interesse om marktaandeel te veroveren. Een verliesgevende inschrijving is toegestaan, mits de prijs niet abnormaal laag is.

Eerlijke vergelijking

Wanneer een aanbesteder niet meer in staat is om tussen inschrijvers een eerlijke vergelijking te maken, dan is uw inschrijving mogelijk manipulatief. Een manipulatieve inschrijving leidt tot uitsluiting.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.