UEA

Het UEA

Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA) is een standaardformulier dat in Nederland wordt toegepast op aanbestedingen voor zowel boven als onder de aanbestedingsdrempel. Er bestaat een webvariant (een vragenlijst in het aanbestedingsplatform) én een PDF-formulier. Gebruik de versie de aanbesteder voorschrijft. Veel ondernemers vinden het lastig om een UEA in te vullen: er komt veel juridische taal in voor. Er worden regelmatig fouten gemaakt, die niet zelden leiden tot uitsluiting!

Let ten aanzien van de onderstaande zaken goed op:

1. De PDF-variant werkt alleen als u het opslaat.

Voor een optimaal gebruik en een juiste werking van het interactieve PDF moet u het document opslaan op uw computer en niet openen in uw browser. Pas dan kunt u uw gegevens invullen.

2. Selectie-eisen is in deel V van het UEA niet hetzelfde als geschiktheidseisen.

Bij een openbare procedure hoeft u deel V dus niet in te vullen. Deel V dient u wel in te vullen bij bijvoorbeeld een niet-openbare procedure.

3. Extra UEA bij een beroep op draagkracht van een derde

Wanneer u beroep doet op de draagkracht van een derde, dan dient deze rechtspersoon ook het UEA in te vullen. Dit geldt ook voor moeder en dochterondernemingen. De derde moet de afdelingen A en B van deel II en deel III invullen.

4. Een onderaannemer (zonder beroep op draagkracht) vult geen eigen UEA in

Veel bedrijven werken samen. Wanneer u zelfstandig voldoet aan alle geschiktheidseisen, maar toch een ander bedrijf wil inzetten bij de uitvoering, dan vult u dat in op het UEA Dat kan in deel II afdeling A en B en deel III van het UEA. De onderaannemer die u inzet hoeft geen UEA aan te leveren.

5. Onderteken op de juiste wijze

In de aanbestedingsstukken staat meestal beschreven of en zoja hoe u het UEA-pdf dient te ondertekenen. Indien het ondertekent moet worden dan print u het formulier, ondertekent het en scant het daarna in. Het is technisch niet mogelijk om het UEA met een elektronische handtekening te ondertekenen.

Stichting Maatwerk Installatietechniek heeft een interessante FAQ opgesteld over het UEA voor ondernemers. Kijk eens op: https://www.smiweb.nl/aanbesteden/veelgestelde-vragen-uea

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.