Onderaannemer

Onderaannemer

Je kunt een onderaannemer inschakelen om een deel van de opdracht uit te voeren, bijvoorbeeld omdat je een deel van de opdracht niet zelf kunt (bijv. capaciteitsgebrek) of wilt uitvoeren. We spreken op deze pagina over onderaannemer wanneer u de onderaannemer niet nodig heeft om te voldoen aan de geschiktheidseisen.

Aansprakelijkheid

Je bent als inschrijver verantwoordelijk en hoofdelijk aansprakelijk voor het deel wat u belegt bij de onderaannemer. Ondernemingen kunnen onderling afwijkende afspraken maken omtrent verantwoordelijkheden en het doorleggen van aansprakelijkheid.

UEA

Indien u op voorhand afspraken maakt met een onderaannemer over zijn inzet in deze aanbesteding, dan vult u in deel II D vult u de gegevens van de onderaannemer in. De aanbesteder kan in de uitvoeringsfase nakoming vorderen dat de opgegeven onderaannemer dit deel van de opdracht uitvoert.

Controleer in de aanbestedingsstukken of de aanbesteder bij indiening al informatie verlangt over de rol van de onderaannemer. Soms wordt de onderaannemer verzocht om (schriftelijk) te verklaren dat zij daadwerkelijk een deel van de opdracht zal uitvoeren (en hiervoor voldoende capaciteit heeft).

Kwaliteitsstukken

Het is verstandig om je kwaliteitsstukken aandacht te geven aan de rol van de onderaannemer. Een deel van de opdracht aan een onderaannemer geven hoeft voor een beoordelingscommissie geen obstakel te zijn. Het is het de kunst om elkaars kracht goed te beschrijven en de processen te borgen.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.