Inschrijfprijs bepalen

Inschrijfprijs bepalen

Een inschrijfprijs bepalen is vaak lastig. Enerzijds wil je zoveel een zo hoog mogelijke opbrengt, aan de andere kant wil je jezelf ook niet uit de markt prijzen.

Toekomstige kostprijs

Het is lastig om te bepalen wat je interne kostprijs in de toekomst zal zijn. Mogelijk worden de inkoop bij jou toeleveranciers hoger, of stijgen de cao-prijzen. Een betrouwbare grondslag is mogelijk het prijspeil van soortgelijke offertes in de afgelopen drie jaar.

Concurrentie

Daarnaast is het aan te raden om te onderzoeken hoe concurrenten zullen inschrijven. Mocht je vaker aan aanbestedingen hebben meegedaan, dan kan de inhoud van de gunningsbeslissing je enige richting geven hoe jouw inschrijfprijs zich destijds verhield.

Bijproducten

Let goed op wat de aanbesteder exact uitvraagt. In de praktijk komt het zeer regelmatig voor dat de aanbesteder in de toekomst alsnog besluit om complementaire dienstverlening af te nemen bij de zittende leverancier. Hier zitten ook winstkansen voor jouw bedrijf

Indexering

Bekijk of er in de aanbestedingsstukken ook een indexering is opgenomen. Indien daar sprake van is, dan kun je de inschrijfsom mogelijk met enkele procenten naar beneden bijstellen.

Speel met de excel

Probeer diverse prijsstellingen uit in de excel. Dit is vaak interessant als er sprake is van verschillende prijsonderdelen (bijvoorbeeld aanschafprijs/ implementatie/onderhoud). Wanneer een leverantie weinig onderhoud nodig heeft, dan kun je er voor kiezen om de dienstverlening voor onderhoud goedkoop aan te bieden.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.