Bankgarantie en bankverklaring

Bankgarantie en bankverklaring

Een aanbesteder mag een bankgarantie van de inschrijver vragen. Een bankgarantie is een zekerheidsstelling ter hoogte van een vastgesteld bedrag. De aanbesteder mag deze zekerheidstelling verzilveren indien de opdrachtnemer verplichtingen uit het contract niet naleeft.

Hoogte van bankgarantie

De hoogte van de bankgarantie dient proportioneel te zijn. Doorgaans wordt 5% van de opdrachtwaarde als proportioneel geacht. De wetgever verbiedt dat een aanbesteder dubbele zekerheidstellingen verlangt. Met dit verbod voorkomt de wetgever dat de machtspositie van de aanbesteder te groot wordt.

Bankgarantie verlaagt liquiditeit

Het aanvragen van een bankgarantie kost tijd en geld. Tevens wordt de liquiditeit van de inschrijver tijdelijk verlaagd. Een alternatief kan een bankverklaring zijn. Een bankverklaring is slechts een intentieverklaring van een bank dat zij in de toekomst een zekerheidsstelling zal vervaardigen.

Nota van Inlichtingen

Een inschrijver kan in de Nota van Inlichtingenronde vragen of een bankverklaring tevens volstaat bij indiening, waarbij de bankgarantie pas na voorlopige gunning overlegd hoeft te worden.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.