Beroep op draagkracht derde

Beroep op draagkracht derde

Wanneer jouw bedrijf niet voldoet aan gestelde geschiktheidseisen, dan is het toegestaan om je te beroepen op de financiële en economische draagkracht, technische bekwaamheid of beroepsbevoegdheid van een derde. Indien deze derde hiermee instemt gaat dan voldoe je alsnog aan de gestelde geschiktheidseisen. Randvoorwaarde is dat de je kunt aantonen dat je daadwerkelijk kunt beschikken over de middelen en vaardigheden van de derde waarop je je beroept. Deze ‘derde’ mag iedere rechtspersoon zijn en hoeft dus niet een juridische band te hebben met jouw bedrijf.

UEA

Wanneer een bedrijf een beroep doet op de draagkracht van een andere entiteit om te voldoen aan de geschiktheidseisen/selectiecriteria, dan dient deze derde een afzonderlijk UEA-formulier in te vullen (met de informatie die wordt gevraagd in de afdelingen A en B van dit deel en deel III).

Aansprakelijkheid derde

In beginsel is de inschrijver die zelfstandig inschrijft (hoofdinschrijver) hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming. In de aanbestedingsstukken kan de aanbesteder ten aanzien van financiële en economische draagkracht voorschrijven dat zowel de inschrijver als de derde hoofdelijk aansprakelijk worden voor de op te leveren prestaties.

Op grond van de Aanbestedingswet 2012 is de derde in sommige gevallen verplicht de werkzaamheden zelf uit te voeren. Dit betreft gevallen waarin de inschrijver een beroep doet op een derde voor onderwijs- en beroepskwalificaties of relevante beroepservaring.

Kwaliteitsstukken

Het is verstandig om je kwaliteitsstukken aandacht te geven aan de verdeling van de werkzaamheden van de inschrijver en de onderaannemer. Een samenwerking tussen bedrijven hoeft voor een beoordelingscommissie geen obstakel te zijn. Het is het de kunst om elkaars kracht goed te beschrijven en de processen te borgen.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.