Definitieve gunning

Definitieve gunning

Een voorlopige gunningbeslissing wordt definitief wanneer de opschortende termijn is verstreken. Wanneer er een rechtszaak is aangespannen door een afgewezen inschrijver, dan mag de aanbesteder ook gunnen als de aanbesteder door de rechter in het gelijk wordt.

Overeenkomst sluiten

De voorwaarden voor de overeenkomst liggen over het algemeen besloten in de opdrachtbeschrijving of het bestek, in de van toepassing verklaarde inkoopvoorwaarden van de aanbesteder en in de inhoud van inschrijving. Hoewel de kernbedingen (prijs, productspecificaties, enzovoort) al in de inschrijving staan, zijn er vaak nog een aantal ondergeschikte punten waar u na de gunning afspraken over moet maken. Naast de kernbedingen worden ook deze afspraken opgenomen in het contract. Vaak gaat het om bepalingen van organisatorische aard, zoals wanneer de opdracht begint en wie vanuit de opdrachtgever begeleidt. Ook afspraken van administratieve aard zoals de financiële verantwoording en de facturatie worden vastgelegd.

Uitnodiging door aanbesteder

De aanbesteder nodigt doorgaans de winnende inschrijver uit om bovenstaande zaken te concretiseren. Over deze afspraak kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke inkoper.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.