Begeleiding & advies

Aanbestedingszaken is opgericht om aanbestedingen te winnen: omzet behalen voor uw organisatie. Het aanbestedingsspeelveld kennen wij door en door. U plukt daar de vruchten van. De scores die onze klanten behalen op de kwaliteitsstukken zijn indrukwekkend en vaak doorslaggevend voor de winst. De beste resultaten worden behaald wanneer wij op structurele basis met elkaar samenwerken. Er onstaat lerend vermogen.

Na een offerteaanvraag ontvangt u (vrijblijvend) een offerte inclusief een plan van aanpak. De volgende werkzaamheden kunnen onderdeel uitmaken van de offerte:

  • Project coördinatie faciliteren
  • Opstellen checklist en opzetten raamwerk van de inschrijving
  • Een bidstrategie ontwikkelen
  • De juiste vragen stellen
  • Teksten reviewen
  • Het (her)schrijven van teksten
  • Het opmaken van documenten
  • Controle op rechtsgeldigheid van de inschrijving
  • Een grammaticale check

Wanneer u specifieke deskundigheid ontbeert, dan is de kans groot Aanbestedingszaken de oplossing kan aanreiken. Bijvoorbeeld als u een complexe formule (beste prijs/kwaliteitsverhouding) wilt laten doorrekenen door een econometrist. Of als u de rechtsgeldigheid van een gunningsbeslissing wil laten beoordelen.