Training en Advies

Inschrijven op een aanbesteding is vaak een collectieve prestatie. Het is van belang dat het inschrijfteam de belangrijkste aanbestedingsregels kent. En hoe je van een inschrijving een winnende inschrijving maakt natuurlijk.

Aan de hand van een intakegesprek stelt Aanbestedingszaken een training(sreeks) voor u samen. Dit kan bij u op locatie, maar ook via een online platform. Een trainingsreeks kan de volgende onderdelen bevatten:

  1. De context van de aanbestedingswet- en regelgeving;
  2. Prepositioneren van uw bedrijf in uw markt;
  3. Bid/no bid;
  4. Onderscheidend vermogen in de inschrijving;
  5. SMART-schrijven;
  6. Het nut van KPI’s;
  7. Reflectie op eerdere inschrijvingen;
  8. Het ontwikkelen van een fact based inschrijfstrategie;
  9. Sales bij aanbestedingen.

Alle trainingsonderdelen zijn interactief. Bij ieder onderdeel wordt een relatie gelegd met de specifieke markt waarin u zich bevindt. Op deze manier kunt u de opgedane kennis direct toepassen in een toekomstige aanbesteding.