Prijzenblad

Prijzenblad

Bij veel aanbestedingen moet je de inschrijfprijs invullen in een specifiek document: het prijzenblad. Veelal is het prijzenblad een excel-document. Het kenmerkende aan dit document is dat u alleen getallen kunt invoeren. Er is geen ruimte om uw prijs nader toe te lichten.

Pas het document niet aan!

Van de inschrijver wordt verwacht dat zij alleen de velden invult die daarvoor beschikbaar zijn gesteld. Het aanpassen van onderliggende formules in de cellen is niet toegestaan. Stel vragen in de Nota van Inlichtingen wanneer je twijfels hebt over het gebruik van het prijzenblad.

Na indiening kun je niet meer onderhandelen

Jouw ingediende prijzenblad is een onvoorwaardelijk aanbod. Na indiening kun je hierover niet meer onderhandelen. Wanneer een aanbesteder geen indexering benoemt in de aanbestedingsstukken, dan ben je over enkele jaren nog steeds gebonden aan deze inschrijfprijs.

Ondertekening

In sommige aanbestedingen verlangt de aanbesteder dat je het prijzenblad ondertekent. Wees hier scherp op. Het niet ondertekenen van het prijzenblad leidt tot doorgaans tot uitsluiting. Let op de tekeningsbevoegdheid: alleen de personen die volgens het Handelsregister bevoegd zijn om te vertegenwoordigen mogen tekenen. Dit zijn doorgaans maar een beperkt aantal personen.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.