Formule doorgronden

Formule doorgronden

In bijna alle aanbestedingen beoordeelt de aanbesteder welke inschrijver de beste prijs/kwaliteitsverhouding aanbiedt. Meestal koppelt de aanbesteder een percentage aan zowel de prijs als de kwaliteitscomponent (bijvoorbeeld 60% prijs/40% kwaliteit).

De formule

De uitkomst van jouw inschrijving leidt na beoordeling van de prijs en kwaliteit tot een eindscore. De beoordeling van jouw kwalitatieve inschrijving (jouw teksten) weegt mee in de eindscore. Stel er zijn 3 gunningscriteria die zien op kwaliteit, waarbij je 4 verschillende scores hebt (0= geen meerwaarde, 1= beperkte meerwaarde 2=meerwaarde 3= significante meerwaarde). Bereken per gunningscriterium uit wat de waarde is van een punt. Zo kun je achterhalen wat voor invloed een bepaalde kwaliteitsscore heeft op jouw totale eindscore.

Verhouding prijs/kwaliteit

Zoals gezegd koppelt de aanbesteder vaak percentages aan de prijs-kwaliteitsverhouding (bijvoorbeeld 60% prijs/40% kwaliteit). Deze verhouding is in de praktijk in veel gevallen niet de werkelijkheid. Hoe minder kwalitatieve gunningscriteria er zijn, hoe zwaarder ieder kwaliteitspunt telt. Daarnaast is de beoordelingsschaal van cruciaal belang. Wanneer er een beperkt aantal (kwaliteits)scores zijn, des te groter de impact van kwaliteit.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.