Referenties

Referenties

Met een referentie kun je aantonen dat jouw bedrijf voldoet aan een gestelde kerncompetentie. Op basis van de aanbestedingsregelgeving mag de aanbesteder maximaal 1 referentie vragen per kerncompetentie. Om de toegang tot aanbestedingen voor MKB-bedrijven te verhogen mag de waarde van de gevraagde referentie niet meer dan 60% van de waarde van de opdracht zijn. Wanneer één referentie volstaat voor verschillende kerncompetentie, dan mag je deze referentieopdracht bij meerdere kerncompetenties aandragen. Een aanbesteder wijkt in de praktijk soms af van dit laatste voorschrift. Controleer dit voor de zekerheid in de aanbestedingsstukken.

Gebruik format van aanbesteder

De aan te leveren referentie moet vaak worden aangeleverd in het format zoals die door de aanbesteder is verstrekt. Het is aan te raden om uw referent zo spoedig mogelijk te vragen of hij/zij wil meewerken. Het komt regelmatig voor dat een bedrijf slechts één geschikte referent heeft. Het is verstandig om de tekst die je indient bij de aanbesteder ook te sturen naar uw referent. Soms moet een referent het referentieformulier ondertekenen. Houd je het aan het voorschrift van de aanbesteder (natte handtekening/elektronische ondertekening).

Soms knock-out, soms selectiemiddel

In veel gevallen is een referentie-opdracht een knock-out criteria. Bij procedures met een aanmeldfase, bijvoorbeeld de niet-openbare procedure of de concurrentiegerichte dialoog, kun je soms punten scoren ten aanzien van referentieopdrachten. Op basis van een vooraf vastgesteld puntensysteem selecteert de aanbesteder de bedrijven die op objectieve criteria het meest geschikt worden geacht.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.