Marktconsultatie

Marktconsultatie

Een aanbesteder kan besluiten om een marktconsultatie te organiseren. Bedrijven zijn als potentiële leverancier partijen die kunnen worden uitgenodigd, maar ook burgers (als afnemer van bepaalde diensten) en belangenorganisaties kunnen deelnemen. Er is geen vast format voor een marktconsultatie: de aanbesteder heeft veel ruimte om het programma van de marktconsultatie te bepalen.

Wat onderzoekt de aanbesteder in een marktconsultatie?

Dit kunnen zeer concrete vragen zijn: welke selectie- of gunningscriteria zou ik moeten toepassen, en welke gewichten moet ik verbinden aan de gunningscriteria in een Beste Prijs-Kwaliteitsverhouding (BPKV)-aanbesteding? Maar het kan juist ook – veel breder – gaan over het inzicht krijgen in of zicht krijgen op mogelijke oplossingen voor een probleem. Aan de hand van de overlegde informatie en stelt de aanbesteder vervolgens de haalbaarheid en de randvoorwaarden van de opdracht vast.

Door deel te nemen kunt je jouw bedrijf als deskundige partij positioneren. Een goede indruk achterlaten leidt vaak tot een positievere beoordeling bij een eventuele inschrijving. Daarnaast kunt u een inschatting maken welke partijen mogelijk een concurrent zullen zijn wanneer de opdracht op de markt komt.

Een marktconsultatie kan tijdrovend zijn. Voor deelname ontvang je geen vergoeding. Om tijd te besparen kun je de aanbesteder verzoeken om louter schriftelijke input te leveren.

Zie ook: https://www.pianoo.nl/sites/default/files/documents/documents/handreiking-marktconsultatie-juni2016.pdf

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.