Omzeteis

Omzeteis

Sommige aanbesteders kiezen ervoor om een omzeteis te stellen aan de inschrijver. De wetgever is geen voorstander van een omzeteis: het verspert de toegang tot overheidsopdrachten voor MKB-bedrijven. De hoofdregel is dan ook dat een omzeteis niet is toegestaan.

Zwaarwegende argumenten

Alleen wanneer de aanbesteder gegronde zwaarwegende argumenten benoemt in haar aanbestedingsstuken, dan is een omzeteis toegestaan. Als de aanbesteder deze eis stelt, dan mag de omzeteis nooit meer dan 300 procent van de geraamde waarde van de opdracht bedragen. Bij een opdracht van 100.000 euro,- mag de omzet dus niet hoger liggen dan 300.000,- euro. Hetzelfde ratio geldt indien de opdracht is verdeeld in percelen. Bij een perceel van 50.000,- euro mag geen hogere omzet worden gevraagd dan 150.000,- euro

Disproportionele eis

Indien u een omzeteis disproportioneel vindt, dan kun je proberen om via de Nota van Inlichtingen de omzeteis te verlagen. Beargumenteer waarom uw bedrijf wél in staat is om de opdracht uit te voeren. Indien uw verzoek niet wordt gehonoreerd dan kunt u overwegen om een klacht in te dienen bij de aanbesteder en/of een gerechtelijke procedure te starten. De laatste stap is een kostbare aangelegenheid.

Gerelateerde artikelen

Geen antwoord gevonden of wilt u meer weten?

Neem contact met ons op voor meer informatie.