Vijf redenen om niet in te schrijven

De gedachte achter de aanbestedingswetgeving is concurrentiestelling creëren tussen bedrijven. Een
aanbesteder mag daarom niet toeschrijven naar een bedrijf die zij graag wil hebben of behouden. Zij
mag daarom geen merknamen uitvragen. Soms bekruipt je bij een aanbesteding het gevoel dat een
aanbesteder een voorkeursleverancier heeft. Let op de volgende vijf rode vlaggen:
1. Te specifieke geformuleerde kerncompetenties
Soms zijn de kerncompetenties zo specifiek geformuleerd (bijvoorbeeld op basis van
geografie/specifieke ervaring) dat in feite maar één bedrijf het kan uitvoeren. Meestal is deze eis
disproportioneel en discriminerend, aangezien bedrijven met een net wat achtergrond deze opdracht
waarschijnlijk ook prima zouden kunnen uitvoeren.
2. Te specifiek geformuleerde product of uitvoeringseisen
Wanneer eisen zeer specifiek geformuleerd zijn (bijvoorbeeld productkenmerken/specifieke
uitvoeringseisen), dat kan in de praktijk maar één bedrijf het uitvoeren. Meestal is deze eis
disproportioneel en discriminerend, aangezien bedrijven met een net wat achtergrond deze opdracht
waarschijnlijk ook met een goed resultaat zouden kunnen afronden.
3. Informatie ontbreekt
Wanneer een aanbesteder in haar stukken de opdracht zeer summier beschrijft, dan doet zij eigenlijk
niet haar best om jou een goede aanbieding te (kunnen) laten doen. Je wordt in het ongewisse gelaten.
De kans dat je in je aanbieding een interpretatie doet en een ‘verkeerde afslag’ neemt is groot.
Daardoor zal je score waarschijnlijk lager zijn.
4. Vragen worden zeer summier beantwoord.
Indien de aanbesteder de in de Nota van Inlichtingen gestelde vragen inhoudelijk nauwelijks
behandelt, dan is er misschien een voorkeursleverancier. Ook in dit geval word je niet in de
gelegenheid gesteld om een redelijke informatiepositie op te bouwen.
5. Geen aandacht voor implementatieperiode
De implementatie een nieuwe dienst of product wordt door de aanbesteder soms onderschat. Dat de
aanbesteder hier in haar opdrachtomschrijving en/of gunningscriteria niet op ingaat, gebeurt in de
praktijk regelmatig. Wanneer je hier vragen over stelt, en de beantwoording is beperkt, dan is er
mogelijk meer aan de hand.
Wat te doen?
1. Vragen stellen. Doe voorstellen om kerncompetenties of eisen te verruimen. Benoem welke
informatie eventueel ontbreekt en stel hier over open vragen over.
2. Klacht indienen. Doe dit via het klachtenmeldpunt zoals beschreven in de
aanbestedingsstukken. Probeer te bewerkstelligen dat de klacht zo hoog mogelijk in de
organisatie wordt opgepakt (bijvoorbeeld met een CC).
3. Niet inschrijven. Wanneer u voldoende overtuigd bent van een voorkeursleverancier, dan is uw
slagingskans waarschijnlijk te laag.