RFI>RFP

Steeds meer bedrijven organiseren een private aanbesteding om een leverancier te contracteren. Door competitie te creëren krijgt de private aanbesteder een goed beeld van de huidige marktomstandigheden en de actuele marktprijzen. 

Bij bijna alle private aanbestedingen zijn de aanbestedingswet- en regelgeving niet van toepassing. De reden hiervoor is dat de aanbesteder deze wetgeving niet van toepassing verklaart op deze aanbesteding. Een private aanbesteding heeft qua opbouw van de procedure echter veel gelijkenissen met een publieke aanbesteding.

Veelal vraagt de private aanbesteder een aantal bedrijven om informatie aan te leveren in een Request For Information (RFI). Een deel van de bedrijven valt af, een deel van de bedrijven bereikt de volgende ronde. In de opvolgende RFP-ronde (Request For Proposal) kunt u een inhoudelijke (kwalitatieve) aanbieding doen. In de laatste ronde (RFQ, Request For Quotation) biedt u een inschrijfprijs aan. Soms onderhandelt de private aanbesteder met één (of meerdere) inschrijver(s) in de verschillende rondes.

Aanbestedingszaken begeleidt bedrijven bij private aanbestedingen. Op basis van een vast te stellen winstrategie gaan we uw bedrijf zo goed mogelijk positioneren. Het inschrijven op de verschillende rondes is tijdrovend, start tijdig!